De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Agro nieuws

Bijhouden gewasbeschermingsmonitor

Gewasbeschermingsmonitor verplicht voor iedereen die gewasbeschermingsmiddelen in voorraad heeft of wil gaan gebruiken.

Afdekplicht oude mestbassins

Vrijstelling afdekplicht voor mestbassins die zijn opgericht voor 1 juni 1987 vervalt per 1 januari 2018

Staat wint hoger beroep fosfaatreductieplan

Betrokken veehouders zijn niet langer vrijgesteld van het fosfaatproductieplan.

Weiden van schapen bij derden

Het weiden van schapen bij derden is mogelijk via uitscharen of door grond tijdelijk over te dragen.

Geen verlenging POR-regeling varkens- en p...

Deelnemers POR-regeling moeten in 2018 extra dierrechten verwerven of veestapel verkleinen.

Geen herziening omzetbelasting op fokdiere...

Geen herziening mogelijk op zelf opgefokt melkvee en fokzeugen bij overstap van de landbouwregeling naar de btw-regeling.

Meld u aan voor onze Agro nieuwsbrief

* Verplichte velden
Geslacht *
Meld mij ook aan voor: