De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Agro nieuws

Zicht op derogatie, fosfaatrechten ingevoerd

Definitieve besluitvorming over het verkrijgen van derogatie zal pas rond april 2018 plaatsvinden

Betalingsregeling voor procederende bedrij...

Individuele bedrijven hebben nog wel de mogelijkheid aan te tonen dat het fosfaatreductieplan een disproportionele last.

Fosfaatverrekening aanvragen voor 31 decem...

Deel fosfaatgebruiksnorm 2018 kan overgeheveld worden naar 2017

Subsidieregeling jonge landbouwers in dece...

Alleen subsidie mogelijk voor op (provinciale) investeringslijst vermelde duurzame investeringen.

Bijhouden gewasbeschermingsmonitor

Gewasbeschermingsmonitor verplicht voor iedereen die gewasbeschermingsmiddelen in voorraad heeft of wil gaan gebruiken.

Afdekplicht oude mestbassins

Vrijstelling afdekplicht voor mestbassins die zijn opgericht voor 1 juni 1987 vervalt per 1 januari 2018

Meld u aan voor onze Agro nieuwsbrief

* Verplichte velden
Geslacht *
Meld mij ook aan voor: