De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Agro nieuws

Fosfaatrechten en zelfzuivelaars

Zelfzuivelaars ontvangen mogelijk een herbeschikking toekenning fosfaatrechten.

Aanmelding equivalente maatregelen akkerbo...

Bij bovengemiddelde gewasopbrengsten mag onder voorwaarden een extra stikstof- of fosfaatnorm toegepast worden.

Verplichte registratie en gegevensverstrek...

Telers van aardappelen, granen en suikerbieten moeten verplicht bijdragen aan onderzoeksprorgramma`s voor collectief akkerbouwonderzoek.

Let op juiste inschrijving in handelsregis...

Correcte inschrijving van belang voor handelspartners en GLB-betalingen

Ontheffing afvoer kalveren voor geblokkeer...

Het is van groot belang alleen kalveren af te voeren waarvan de registratie juist is.

Dijkpercelen in het GLB en de Meststoffenwet

Primaire waterkeringen tellen niet meer volledig mee voor de Meststoffenwet

Meld u aan voor onze Agro nieuwsbrief

* Verplichte velden
Geslacht *
Meld mij ook aan voor: