De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Waardebepaling

Het waarderen van ondernemingen staat centraal in de brede dienstverlening van Schipper Corporate Finance. De waarde van een onderneming vaststellen is geen eenduidige wetenschap of rekensom.

Immers: waarde is subjectief en een adequate waardebepaling maakt inzichtelijk hoe de waarde van een onderneming is opgebouwd, welke uitgangspunten zijn gehanteerd en hoe de waardeontwikkeling verloopt. Deze waardering levert daarmee belangrijke input voor uw strategische en financiële besluitvorming bij onder andere voorgenomen overnames (synergie) of afsplitsingen.

Discounted Cash Flow (DCF) methode

Schipper hanteert hoofdzakelijk de Discounted Cash Flow (DCF) methode waarbij toekomstige geldstromen contant gemaakt worden met behulp van een vermogenskostenvoet. Deze methode wordt in de waarderingspraktijk het meest toegepast en wordt gezien als de meest juiste methodiek. Het grote voordeel van de DCF-methode is dat er naar de toekomst wordt gekeken in plaats van het verleden.

Daarnaast wordt in de DCF-methode gewerkt met geldstromen en geld is een objectief begrip (Veel waarderingsmethodes maken gebruik van het economische winstbegrip dat meer te beïnvloeden is). Andere waarderingssystematieken kunnen vanzelfsprekend worden toegepast waar dat recht doet aan de problematiek. Niet in alle gevallen is namelijk de DCF-methode goed toepasbaar en soms is het goed om vanuit verschillende invalshoeken te waarderen om zo een betere onderbouwing van waarde te krijgen.