De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Opvolging in familiebedrijf

Een bedrijfsoverdracht binnen een familiebedrijf is doorgaans geen eenvoudige kwestie. Daar weten de medewerkers van Schipper alles van. Met meer dan 75 jaar ervaring op het gebied van (financieel) organisatieadvies is Schipper de aangewezen partner voor het begeleiden van overnametrajecten. Hierbij ligt de focus niet alleen op de cijfers, maar vooral ook op de menselijke kant.

Aan wie geeft u het stokje door?

Vroeg of laat komt er een moment dat u zich afvraagt wie het stokje van u overneemt. Denkt u aan één van uw kinderen, managers of misschien een opvolger van buitenaf? In alle gevallen zal u de de continuïteit en zelfstandigheid van uw bedrijf willen waarborgen.

Management buy-in/-out

Als opvolging vanuit de familie niet mogelijk is of als dit zakelijk of emotioneel gezien niet de beste keuze blijkt, begeleidt Schipper Corporate Finance u bij het vinden van een externe koper (management buy-in). Ook als u uw bedrijf wilt overdragen aan het zittende management (via een management buy-out) begeleiden wij u graag. Via ons uitgebreide netwerk en de database van de Schipper Groep, kunnen we actief zoeken naar een geschikte externe koper.

Heldere kijk

Bij het maken van keuzes die bij de opvolging komen kijken, is inzicht en een heldere kijk op familie, bedrijf en eigendom van belang. Wij scheppen duidelijkheid en begeleiden ondernemers persoonlijk bij de vele keuze- en beslismomenten.