De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Corporate recovery & herstructurering

Een onderneming kan door verschillende oorzaken in zwaar weer terechtkomen. U zult adequaat en voortvarend moeten handelen in deze situatie. Alleen op die manier kunt u schade minimaliseren en uw onderneming weer op rolletjes laten lopen.

Indicatoren

Er zijn verschillende indicatoren die u er op wijzen alert te zijn als ondernemer en een Corporate Recovery traject te overwegen. Is er binnen uw onderneming sprake van:

Quickscan

Bij een Corporate Recovery traject worden door middel van een quickscan de knelpunten en verbeteropties van de organisatie inzichtelijk gemaakt. Een integraal onderdeel van deze quickscan is de beoordeling van de ondernemingsstrategie en financiële haalbaarheid hiervan. De cashflow is namelijk bepalend voor de continuïteit van een bedrijf.

Communicatieplan

Indien noodzakelijk wordt er een doordacht communicatieplan opgesteld om alle belanghebbenden op de juiste wijze te informeren. Denk hierbij aan het tijdig en juist informeren van banken, leveranciers, de Belastingdienst en personeel. Zij moeten vertrouwen krijgen om mee te willen werken aan een oplossingsroute die zicht biedt op een succesvolle kentering.

Intensieve samenwerking

Corporate Recovery trajecten zijn ingrijpende trajecten. Niet alleen gezien de aard en intensiteit van het traject, maar ook door de intensieve samenwerking die vereist is om dergelijke trajecten tot een succes te maken. Het gezamenlijk belang is: de continuïteit van de onderneming waarborgen.