De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Aan- en verkoop bedrijven

Bij een aan- of verkoop of fusie van een onderneming spelen zowel zakelijke als emotionele overwegingen een belangrijke rol. Het is een complex en ingrijpend proces met een groot aantal keuze- en beslismomenten. Juist daarom is een zorgvuldige begeleiding vereist.

Het stappenplan van Schipper Corporate Finance

In een aan- of verkoop- of fusieproces hanteren wij het volgende stappenplan:

1. Analyse onderneming
2. In beeld brengen potentiële kandidaten
3. Informatiememorandum
4. Waardebepaling
5. Transactie
6. Financiering
7. Biedingsbrief en onderhandelingen
8. Intentieverklaring: Letter of Intent
9. Due diligence onderzoek
10. Concept koopovereenkomst
11. Closing

Klik verder voor meer informatie over het "Stappenplan aan- en verkoop bedrijven".